Thaksin University - Computer - DreamSpark Premium
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 ก.ย.57 ถึงวันที่ 2 ต.ค.57
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญน้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 เข้าร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ความเสี่ยงของเยาวชนในสังคมออนไลน์” ชิงทุนการศึกษาและเงินรางวัลมากมาย