Thaksin University - Computer - DreamSpark Premium
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 24 ธ.ค.57 ถึงวันที่ 31 ม.ค.58
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สน.คอม.ขอส่งความสุขให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยด้วยการเพิ่มโควต้าพิมพ์
 
     
 สำนักคอมพิวเตอร์ขอส่งความสุขเนื่องในวันปีใหม่ ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ด้วยการเพิ่มโควต้าพิมพ์ อีกคนละ 20 แผ่น