Thaksin University - Computer - DreamSpark Premium
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 20 ม.ค.58 ถึงวันที่ 31 ม.ค.58
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ปิด Vote น้องๆ Young ICT2014 กันแล้วนะคะ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 รอชมและร่วมเป็นกำลังใจให้น้องๆเพื่อนๆกันได้ ณ ห้องประชุมการเรียนการสอนทางไกล สำนักคอมพิวเตอร์ ในเวลา 13.30 น.เป็นต้นไปค่ะ