Thaksin University - Computer - DreamSpark Premium
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 ส.ค.58 ถึงวันที่ 31 ส.ค.58
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการศึกษาดูงานด้านระบบเครือข่าย ณ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558
 
     
โครงการศึกษาดูงานด้านระบบเครือข่าย ณ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558