Thaksin University - Computer - DreamSpark Premium
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 ก.ย.58 ถึงวันที่ 30 พ.ย.58
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดห้อง TSU STUDENT LOUNGE ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558  เวลา 10.00 น.  อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยทักษิณ  เป็นประธานในพิธีเปิดห้อง TSU STUDENT LOUNGE  พร้อมด้วย ดร.พงษ์พันธ์  พิณโท  ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  อาจารย์กฤษณ์  ทองขุนดำ  รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  นายศุภโชค  ชินพงศ์  หัวหน้าสำนักงานสำนักคอมพิวเตอร์  และบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์  ได้ร่วมงานพิธีเปิดห้อง TSU STUDENT LOUNGE  ณ  สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  ด้วย