TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
สำนักคอมพิวเตอร์ ขอมอบปฏิทินของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ
ผลงานโครงการแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา2558
นิสิตจะต้องเข้าไปประเมินการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2557 และหากนิสิตไม่ทำการประเมินจะไม่สามารถดูผลการศึกษาได้
ขอเชิญน้องๆนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ มาร่วมเชียร์ ให้กำลังใจ และลุ้นรับรางวัลมากมายในการประกวดโครงการ Young ICT2014 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
ปิด Vote น้องๆ Young ICT2014 กันแล้วนะคะ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 รอชมและร่วมเป็นกำลังใจให้น้องๆเพื่อนๆกันได้ ณ ห้องประชุมการเรียนการสอนทางไกล สำนักคอมพิวเตอร์ ในเวลา 13.30 น.เป็นต้นไปค่ะ
บริการ TSU Mobile App
สน.คอม.ขอส่งความสุขให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยด้วยการเพิ่มโควต้าพิมพ์
งดให้บริการ ในวันที่ 15-17 ตุลาคม 2557
งดให้บริการในวันที่ 5-6 ตุลาคม 2557
ขอเชิญน้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 เข้าร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ความเสี่ยงของเยาวชนในสังคมออนไลน์” ชิงทุนการศึกษาและเงินรางวัลมากมาย
กำหนดการสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ประจำเดือนกันยายน 2557 วิทยาเขตสงขลา
ขอเชิญชวนน้องๆนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ส่งภาพเข้าประกวดโครงการ COMPUTER CENTER SUMMER SELFIES PHOTO CONTEST
ประกาศสภาวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณเรื่อง กําหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี,ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา2557
แผน/ปฏิทินการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสงขลา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 (มีนาคม - พฤษภาคม 2557) ***เฉพาะผู้ที่ต้องการสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี้เท่านั้น***
การจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557 (ไตรมาส 2)
ศูนย์ปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรมพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖


หน้าที่ :